ИНФОРМАЦИЇ О ФОРМОВАНЮ РАХУНКОХ ЗА МЕШАЦ МАРЕЦ 2022. РОКУ

Обробок рахункох обєдинєного наплацованя комунално-квартельних услугох за мешац марец 2022. року закончени. У дистрибуциї ше найду 175.383 рахунки за квартельни простори и 11.096 рахунки за дїловни простори. Период за обрахунок камати: за квартельни простори од 03/2021. по 01/2022. и за дїловни простори од 03/2019. по 01/2022. рок.

У акциї Белава домашня рачуналька число ошлєбодзених обовязнїкох у тим мешацу 287 (1277 мин. число бодох).

Зоз Заключеньом Скупштини Городу Нового Саду з октобра 2011. року, Новосадяном хтори поряднє вимирюю свойо обовязки ґу Городскей комуналней системи оможлївене ошлєбодзенє од плаценя цалей обовязки єдномешачного рахунку.