6. Bytové spoločenstvo sa rozhodlo, že náklady na správu a údržbu bytového spoločenstva nechce v budúcnosti vyberať prostredníctvom jednotného zberného účtu. Čo treba predložiť z dokumentácie?

Potrebné je predložiť Zápisnicu zo zasadnutia (originál) a Rozhodnutie bytového spoločenstva (originál), podpísané zákonom väčšinou nájomníkov, ktorým sa rozhodli neúčtovať budúce náklady na správu a údržbu bytového družstva prostredníctvom jednotného zberného účtu.