8. Који је рок за доставу документације за обрачун трошкова управљања и одржавања зграде како би била обрађена у текућем месецу?

Документација која у Писарницу предузећа буде достављена до 20. у месецу обрађује се у текућем месецу. Непотпуна, некомплетна и нејасна документација биће обрађена у следећем месецу након комплетирања, допуне и разјашњења овлашћеног лица заједно са оном која је пристигла након 20. у месецу.