Обрасци

Захтеви који су доле наведени, преузимају  се и достављају  на шалтерима информација и рекламација ЈКП „Информатика“ Нови Сад.