Камере са припадајућом опремом за изградњу система видео надзора, ЈН 28/20 ОП