Активна мрежна опрема за прикључење корисника у ТК систем, ЈН 03/20 ОП