KAM - Zatezna kamata

Ознака услуге КАМ
Назив услуге Zatezna kamata
Опис и начин обрачуна

Za neblagovremeno plaćene troškove iz prethodnih meseci, zaračunava se zakonska zatezna kamata prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Корисник уплате Korisnici uplata (preduzeća i drugi davaoci usluga) na čijim stavkama je nastalo kašnjenje uplate.