Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2017. godinu