JANKA VESELINOVIĆA 3

Pracovný čas

  • v pracovných dňoch: 7.00-19.30
  • sobota: 7.00-14.00
  • nedeľa – deň pracovného pokoja