Obnova FullGuard licence za UTM SOPHOS SG550, ЈN 27/20 МV