Извештај о реализацији програма пословања за 2018. годину