ИНФОРМАЦИЇ О ФОРМОВАНЮ РАХУНКОХ ЗА МЕШАЦ Май 2022. РОКУ

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac Máj 2022 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 175 926 účtov pre bytové priestory a 11 065 účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 05/2021 do 03/2022 a pre obchodné priestory od 05/2019 do 03/2022.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 198 (1295 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.