INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC November 2023

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac November 2023 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 183.714  účtov pre bytové priestory a 11.956  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 11/2022 do 09/2023 a pre obchodné priestory od 11/2020 do 09/2023.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 192 (1466 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.