INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC Január 2024

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac Január 2024 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 184.131  účtov pre bytové priestory a 11.940  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 01/2023 do 11/2023 a pre obchodné priestory od 01/2021 do 11/2023.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 259 (1477 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.