INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC Január 2023

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac Január 2023 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 179.832 účtov pre bytové priestory a 11.098  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 01/2022 do 11/2022 a pre obchodné priestory od 01/2020 do 11/2022.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 144 (1382 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.