INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC Január 2022

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac Január 2022 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 174.456 účtov pre bytové priestory a 11 069 účtov pre obchodné priestory. Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 01/2021 do 11/2021 a pre obchodné priestory od 01/20189do 11/2021.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 142 (1262 min. počet bodov). Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.