INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC Február 2022

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac Február 2022 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 175.091 účtov pre bytové priestory a 11 093 účtov pre obchodné priestory. Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 02/2021 do 11/2021 a pre obchodné priestory od 02/2019 do 12/2021.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 327 (1269 min. počet bodov). Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.