INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC August 2022

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac August 2022 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 177.088 účtov pre bytové priestory a 11.046  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 08/2021 do 06/2022 a pre obchodné priestory od 08/2019 do 06/2022.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 266 (1323 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.