Историјат

Корени  ЈКП "Информатике" Нови Сад сежу до 1971. године, када је основан рачунарски центар при тадашњем Заводу за изградњу Града са циљем организовања и развијања послова информатике за потребе Општине Нови Сад.

Овако почетно постављена физиономија рачунарског центра претрпела је низ организационих промена а од 10.04.2009. послује под именом Јавно комунално предузеће "Информатика" Нови Сад и у том статусу предузеће функционише и данас.

Тада постављен концепт језгра базе података информационог система, дефинисане као интегрисан скуп регистара и евиденција лица, простора и организација - данашњи Општи информациони систем (ОИС), био је основа развоја модерног града и данас је основа система на коме град функционише.

ЈКП „Информатика“ Нови Сад је имплементирало и сертификовало свој пословни систем према захтевима међународних стандарда ISO 9001:2008 (2001 год.) и  ISО / IEC 27001: 2013 (2008год.), а позитивни извештаји сертификационих тела након спроведених провера потврђују трајање у свету успешних и жељу за сталним напредовањем.

Облици организовања предузећа су се мењали, али оно што чини континуитет свих ових година је

  • рад на развоју, изградњи и одржавању Општег информационог система Града Новог Сада,
  • формирање и одржавање база података о простору, становништву и организацијама,
  • развој комплексних информационих система од интереса за Град,
  • послови обједињене наплате комунално - стамбених услуга.

Предузеће чији је стални задатак изналажење нових области за иновирање и проширивање поља деловања, са циљем давања доприноса поузданијем и савременијем функционисању града у свом домену данас се бави Телекомуникационим услугама и Дигитализацијом културне баштине.

Искуство данашње Европе потврђује да само информациони систем под директним окриљем града, омогућава рационално управљање градом. Нови Сад је дефинисао тај однос и показао да увек иде корак испред.