Informacione tehnologije

Zahvaljujući ljudskim resursima i savremenim, međusobno „optikom“ povezanim Data Centrima, izgrađenim u skladu sa ISO 27001 standardom za upravljanje bezbednošću informacija, Sektor za IT uspešno realizuje poverene mu poslove: razvoj i održavanje integralnog Informacionog sistema Grada Novog Sada, izgradnja i održavanje Opšteg Informacionog Sistema (OIS) Grada Novog Sada (registri stanovništva, organizacija i prostornih jedinica), IT podrška komunalnoj delatnosti Objedinjene obrade i naplate komunalnih usluga, razvoj i održavanje informacionog sistema JKP „Informatika“, digitalizacijom kulturne baštine Grada Novog Sada, Internet service Providing, izrada Web aplikacija i izrada i hostovanje Internet prezentacija, razvoj servisa eUprave Grada... Usluge Data Centra kao što su space hosting, data housing, server housing... je još jedan segment poslovanja Sektora za IT.
Poslovi
1. Služba za projektovanje i programiranje softverskih rešenja i informacionih sistema

 • Opšti informacioni sistem grada – OREG
 • Informacioni sistem gradskih uprava
 • Informacioni sistemi i softverska rešenja za javna i javna komunalna preduzeća
 • IBS (Informatika Billing System)
 • WEB prezentacije i WEB moduli

 
2. Služba za sistemski softver i administraciju

 • Projektovanja, generisanje, uvođenje i održavanje sistemskog i hardware-skog dela nad serverima,
 • Projektovanja, generisanje, uvođenje i održavanje sistemskog DB softvera,
 • Obezbeđuje rad storage sistema kao i ostalih backup sistema,
 • Optimizaciju i konsolidacija sistema servera,
 • Administraciju i monitoring sistema servera,
 • Razvoj i održavanje bezbednosti sistema i servera,

 
3. Služba za digitalizaciju

 • Organizuje prijem artefakata koji su konzervatorski prethodno obrađeni i sprovodi proces digitalnog skeniranja
 • Sprovodi primarnu obradu sopstvenog digitalnog materijala sa obeležavanjem i katalogizacijom istog,
 • Sprovodi pripremu i OCR analizu sa krajnjim editovanjem teksta i autorizacijom istog,
 • Priprema i generiše Meta Data sa njihovom organizacijom, autorizovanjem i pridruživanjem originalu,
 • Generiše originalne verzije sa pripremom za arhiviranje, sekundarne-radne verzije građe i verzije za eksternu upotrebu.
 • Organizuje i u saradnji sa sistemskim osobljem sprovode zaštitne procedure nad građom
 • Organizuje prikupljanje digitalne građe i njenog konstantnog unosa u delove projekta,
 • Postavlja i konstantno ažurira arhivsku građu Grada Novog Sada na portalu www.digitalizacija.ns.rs