Информационе технологије

Захваљујући људским ресурсима и савременим, међусобно „оптиком“ повезаним Data Centrima, изграђеним у складу са ISO 27001 стандардом за управљање безбедношћу информација, Сектор за ИТ успешно реализује поверене му послове: развој и одржавање интегралног Информационог система Града Новог Сада, изградња и одржавање Општег Информационог Система (ОИС) Града Новог Сада (регистри становништва, организација и просторних јединица), ИТ подршка комуналној делатности oбједињене обраде и нaплате комуналних услуга, развој и одржавање информационог система ЈКП „Информатика“ Нови Сад, дигитализацијом културне баштине Града Новог Сада, Internet service Providing, израда Web апликација и израда и хостовање Интернет презентација, развој сервиса еУправе Града... Услуге Data Centra као што су space hosting, data housing, server housing... је још један сегмент пословања Сектора за ИТ.
Послови
1. Служба за пројектовање и програмирање софтверских решења и информационих система

 • Општи информациони систем града – ОРЕГ
 • Информациони систем градских управа
 • Информациони системи и софтверска решења за јавна и јавна комунална предузећа
 • ИБС (Informatika Billing System)
 • WЕB презентације и WЕB модули

 
2. Служба за системски софтвер и администрацију

 • Пројектовања, генерисање, увођење и одржавање системског и hardware-ског дела над серверима,
 • Пројектовања, генерисање, увођење и одржавање системског ДБ софтвера,
 • Обезбеђује рад storage система као и осталих backup sistema,
 • Оптимизацију и консолидација система сервера,
 • Администрацију и мониторинг система сервера,
 • Развој и одржавање безбедности система и сервера,

 
3. Служба за дигитализацију

 • Организујe пријем артефаката који су конзерваторски претходно обрађени и спроводи процес дигиталног скенирања
 • Спроводи примарну обраду сопственог дигиталног материјала са обележавањем и каталогизацијом истог,
 • Спроводи припрему и ОЦР анализу са крајњим едитовањем текста и ауторизацијом истог,
 • Припрема и генерише Мета Дата са њиховом организацијом, ауторизовањем и придруживањем оригиналу,
 • Генерише оригиналне верзије са припремом за архивирање, секундарне-радне верзије грађе и верзије за екстерну употребу.
 • Организује и у сарадњи са системским особљем спроводе заштитне процедуре над грађом
 • Организује прикупљање дигиталне грађе и њеног константног уноса у делове пројекта,
 • Поставља и константно ажурира архивску грађу Града Новог Сада на порталу www.digitalizacija.ns.rs