Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2019. godinu