Извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину