Рачун за месец септембар 2016. године | ЈКП Информатика

Рачун за месец септембар 2016. године

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец септембар  2016.године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 158.575 рачуна за стамбене просторе и 11.681 рачуна за пословне просторе.

Период за обрачун дуга: за стамбене просторе је од 9.2013. до 8.2016. и за пословне просторе је од 9.2013. до 8.2016. године.

У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 992 ( 621 мин.број бодова).

Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011.године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна.