ODV - Promenljivo održavanje zgrade po Ugovoru

Oznaka usluge ODV
Naziv usluge Promenljivo održavanje zgrade po ugovoru
Opis i način obračuna

Zaduženje promenljivog održavanja zgrade obračunava se na osnovu Ugovora između skupštine stambene zajednice i firme izvođača radova, a odnosi se na radove koji se moraju izvesti bez odlaganja u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenja zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanju ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti (u skladu sa članom 8. Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova Sl.Glasnik RS br. 43/93). Način raspodele zaduženja utvrđuje se Odlukom skupštine stambene zajednice. Upravnik stambene zajednice dužan je da overi zaduženje koje se odnosi na promenljivo održavanje.

Korisnik uplate Firma izvođač radova na promenljivom održavanju zgrade po Ugovoru.
Cena

Cena je definisana Ugovorom.

Share