Delatnosti | JKP Informatika

Delatnosti

Pretežna delatnost JKP „Informatika“ Novi Sad je:

 • 61.10 Kablovske telekomunikacije

Pored navedene delatnosti Javno preduzeće obavlja i delatnosti:

 • 26.20 Proizvodnja računara i periferne opreme,
 • 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova,
 • 43.21 Postavljanje električnih instalacija,
 • 58.29 Izdavanje ostalih softvera,
 • 61.20 Bežične telekomunikacije,
 • 61.90 Ostale telekomunikacione delatnosti,
 • 62.01 Računarsko programiranje,
 • 62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije,
 • 62.03 Upravljanje računarskom opremom,
 • 62.09 Ostale usluge informacione tehnologije,
 • 63.11 Obrada podataka, hosting i sl.,
 • 63.12 Veb portali,
 • 71.12 Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje,
 • 95.11 Popravka računara i periferne opreme,
 • 95.12 Popravka komunikacione opreme,
 • izgradnja, održavanje i pružanje servisa (usluga) u oblasti telekomunikacionog sistema - optička, kablovska i druga telekomunikaciona infrastruktura,
 • poslovi i usluge iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, uključujući i hardversko-softversku podršku, koji se pružaju organima Grada Novog Sada i službama čiji je osnivač Grad, i
 • trgovina na veliko i malo.
 • Javno preduzeće obavlja i poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane delatnosti.

Pored navedenih delatnosti Javno preduzeće obavlja i:

 • projektovanje, izgradnju i održavanje lokalnih računarskih mreža - LAN, i računarskih mreža na širem području - MAN,
 • izradu, uvođenje i vođenje projekata kompleksnih informacionih sistema,
 • izgradnju i vođenje Opšteg informacionog sistema Grada Novog Sada i informacionog sistema organa Grada,
 • poslove objedinjene obrade i naplate komunalno-stambenih proizvoda i usluga,
 • nadzor nad građevinskim i elektro radovima na telekomunikacionoj mreži,
 • formiranje seta tehničkih uslova i pripadajuće tehničke dokumentacije neophodne za priključenje korisnika na optičku telekomunikacionu infrastrukturu,
 • izdavanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju poslovnih i stambenih objekata, radi ispunjenosti uslova za izgradnju telekomunikacione mreže,
 • tehnički prijem i priključenje poslovnih i stambenih objekata na optičku telekomunikacionu infrastrukturu,
 • izdavanje prethodnih uslova i davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju za izgradnju drugih telekomunikacionih infrastruktura,
 • stvaranje tehničkih uslova za pružanje servisa (usluga) trećim licima,
 • pružanje servisa (usluga) trećim licima,
 • distribuciju servisa (usluga) trećim licima,
 • poslove vezane za naplatu servisa (usluga),
 • upravljanje, kontrolu i eksploataciju telekomunikacionog sistema - optičkom, kablovskom i drugom telekomunikacionom infrastrukturom i servisima (uslugama),
 • centralizovano skladištenje podataka,
 • merenje i izdavanje atesta za instalaciju Ethernet mreža,
 • obuku i konsalting iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija,
 • projektovanje, kreiranje, održavanje i administraciju baza podataka,
 • usluge u oblasti obrade podataka,
 • prikupljanje, prevoz i isporuka poštanskih pošiljki, osim delatnosti pošte,
 • računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,
 • zaključivanje ugovora o uslovima i načinu korišćenja stanova u državnoj svojini datih u zakup, između zakupca stana i Javnog preduzeća, o pravima i obavezama u vezi zakupa stana,
 • organizovanje i vođenje evidencije stambenih zgrada i stanova, vođenje evidencije korisnika stanova i drugih evidencija vezano za obavljanje delatnosti i poslova iz nadležnosti Javnog preduzeća, i
 • izgradnja, održavanje i ažuriranje baza podataka na osnovu adresnog registra i registra prostornih jedinica, o izgrađenom stambenom i poslovnom prostoru i korisnicima prostora, kao i poslovi koji se realizuju korišćenjem baza podataka Javnog preduzeća.