СКУ-Приход скупштине стамбене заједнице

Ознака услуге СКУ
Назив услуге Приход скупштине стамбене заједнице
Опис и начин обрачуна

Скупштина стамбене заједнице на свој захтев склапа посебан уговор са ЈКП "Информатика" Нови Сад којим је дефинисан начин наплате прихода скупштине стамбене заједнице и пренос наплаћених средстава на текући рачун скупштине стамбене заједнице. Износ задужења утврђује се Одлуком скупштине стамбене заједнице.

Одлука о наплати прихода скупштине мора бити донета на седници скупштине стамбене заједнице обичном већином гласова чланова скупштине који имају право гласа (у складу са Законом о становању и одржавању стамбених зграда, Сл.Гласник РС бр. 104/2016). 

Корисник уплате Скупштина стамбене заједнице
Цена

Дефинисана Одлуком скупштине стамбене заједнице.

Share