ЕКО-Екологија | ЈКП Информатика

ЕКО-Екологија

Ознака услуге ЕКО
Назив услуге Екологија
Опис и начин обрачуна

Корисна површина стана множи се са јединичном ценом.

Корисник уплате Градска управа за заштиту животне средине
Цена

Домаћинства: 1 дин/м2 месечно

Цена сервиса Сремски Карловци:

колективно становање                                             0,90 дин / m²
индивидуално становање                                       0,40 дин/ m²