Vesti | Page 27 | JKP Informatika

Vesti

28.02.2011.
Obrada računa Objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga za Novembar 2010. je završen. Broj je povećan i sada imamo 145661 računa za stambene prostore. Oko...
11.01.2011.
Akcija Plava kućna računaljka pokazuje da zaista račun i uštedi. Odlukom grada Novog Sada, sugrađanima koji su redovno izmirivali svoje obaveze prema gradskom...
26.11.2010.
U skladu sa odlukom o objedinjenoj naplati, komunalnih I drugih usluga, JKP Informatika je u novembru mesecu uputila tužbe. Broj tužbi koji je otišao u...
09.11.2010.
Oko 1000 porodica oslobođeno je plaćanja oktobarskog računa Objedinjene naplate. Do 10.novembra računi Objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga naći će...
25.10.2010.
Akcija Plava kućna računaljka pokazuje da zaista račun i uštedi.Odlukom grada Novog Sada, sugrađanima koji su redovno izmirivali svoje obaveze prema gradskom...

Pages