Informacioni sistemi

Информациони системи

(Служба за системски софтвер и администрацију и Служба за пројектовање и програмирање) прати... више

Servisi za građane

Сервиси за грађане

Данас обједињују све функционалне и пројектне активности које за циљ имају унапређење квалитета живота у граду... више

Telekomunikacije

Телекомуникације

Послови изградње, одржавања и пружања ускуга над телекомуникационим системима... више

Вести

Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за октобар месец
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за октобар месец
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за септембар месец
Бесплатни позиви: позиви ка бројевима који почињу са 0800 су бесплатни за

Актуелности

У oвoм мeсeцу 741 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
У oвoм мeсeцу 711 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
У oвoм мeсeцу 652 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
У oвoм мeсeцу 693 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je

Дигитализација