Informacioni sistemi

Информациони системи

(Служба за системски софтвер и администрацију и Служба за пројектовање и програмирање) прати... више

Servisi za građane

Сервиси за грађане

Данас обједињују све функционалне и пројектне активности које за циљ имају унапређење квалитета живота у граду... више

Telekomunikacije

Телекомуникације

Послови изградње, одржавања и пружања ускуга над телекомуникационим системима... више

Вести

Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за јули 2014.год.
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за јун месец 2014.
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за мај месец 2014.
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за април 2014.год.

Актуелности

У oвoм мeсeцу 627 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
У oвoм мeсeцу 710 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
У oвoм мeсeцу 624 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
Пројекат VoIP телефоније који ће омогућити телефонску комуникацију у свим

Дигитализација