Informacioni sistemi

Информациони системи

(Служба за системски софтвер и администрацију и Служба за пројектовање и програмирање) прати... више

Servisi za građane

Сервиси за грађане

Данас обједињују све функционалне и пројектне активности које за циљ имају унапређење квалитета живота у граду... више

Telekomunikacije

Телекомуникације

Послови изградње, одржавања и пружања ускуга над телекомуникационим системима... више

Вести

Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за месец јануар
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за месец децембар
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за октобар месец
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за октобар месец

Актуелности

У oвoм мeсeцу 692 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
У oвoм мeсeцу 730 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe
У oвoм мeсeцу 741 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
У oвoм мeсeцу 711 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je

Дигитализација