Informacioni sistemi

Информациони системи

(Служба за системски софтвер и администрацију и Служба за пројектовање и програмирање) прати... више

Servisi za građane

Сервиси за грађане

Данас обједињују све функционалне и пројектне активности које за циљ имају унапређење квалитета живота у граду... више

Telekomunikacije

Телекомуникације

Послови изградње, одржавања и пружања ускуга над телекомуникационим системима... више

Вести

Бесплатни позиви: позиви ка бројевима који почињу са 0800 су бесплатни за
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за aвгуст 2014. год
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за јули 2014.год.
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за јун месец 2014.

Актуелности

У oвoм мeсeцу 693 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
У oвoм мeсeцу 627 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
У oвoм мeсeцу 710 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
У oвoм мeсeцу 624 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je

Дигитализација