Informacioni sistemi

Информациони системи

(Служба за системски софтвер и администрацију и Служба за пројектовање и програмирање) прати... више

Servisi za građane

Сервиси за грађане

Данас обједињују све функционалне и пројектне активности које за циљ имају унапређење квалитета живота у граду... више

Telekomunikacije

Телекомуникације

Послови изградње, одржавања и пружања ускуга над телекомуникационим системима... више

Вести

Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за март месец 2014.
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за фебруар месец
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за јануар месец
Нова пословница ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад – на Грбавици На адреси Браће

Актуелности

ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад представила је, у петак 11. Априла 2014. Пројекат
У oвoм мeсeцу 689 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je
Пословница ЈКП ИНФОРМАТИКА Нови Сад на локацији Булевар Михајла Пупина 2 (
Покрет потрошача Новог Сада и Покрет потрошaчa Вojвoдинe су дaнaс, 3.

Дигитализација