Informacioni sistemi

Информациони системи

(Служба за системски софтвер и администрацију и Служба за пројектовање и програмирање) прати... више

Servisi za građane

Сервиси за грађане

Данас обједињују све функционалне и пројектне активности које за циљ имају унапређење квалитета живота у граду... више

Telekomunikacije

Телекомуникације

Послови изградње, одржавања и пружања ускуга над телекомуникационим системима... више

Вести

Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за месец април 2015
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за месец март 2015.
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за месец фебруар
Обрада рачуна Обједињене наплате комунално стамбених услуга за месец јануар

Актуелности

У овом месецу 689 домаћинстава на свом налогу обједињене наплате добило је
У овом месецу 807 домаћинстава на свом налогу обједињене наплате добило је
У овом месецу 670 домаћинстава на свом налогу обједињене наплате добило је
У oвoм мeсeцу 692 дoмaћинстaвa нa свoм рaчуну oбjeдињeнe нaплaтe дoбилo je

Дигитализација